Nói trong tiếng anh là gì? Câu hỏi cũng được khá nhiều bạn quan tâm tới. Chính vì thế Topdanhgiaaz.com sẽ cùng bạn tìm hiểu ngay và luôn.

Nói trong tiếng anh là gì?

Speak: nói (Speak cũng là “ứng cử viên sáng giá” cho câu hỏi nói tiếng anh là gì của người bạn mới bắt đầu học tiếng anh.“Speak” là động từ chỉ hành động nói nhưng trong tâm thế lịch sự và trang trọng hơn.)

EX:

  • Do you speak Enghlish →  Bạn có nói được tiếng anh không?
  • She can’t speak Korean fluently. → Cô ấy không thể nói tiếng Hàn thành thạo
  • Jane’s going to speak in public about her new film. → Jane sắp phát biểu trước công chúng về phim mới của cô ấy.

Tell: Nói (động từ mang nghĩa “kể, nói với ai về cái gì (tell somebody something), bảo ai làm gì (tell somebody to do something), cho ai biết về điều gì (tell somebody about something). )

EX:

  • What did I tell you? → Tôi đã nói với bạn cái gì?
  • Why did you tell John about that event? → Sao bạn lại nói với John về sự kiện đó?

Say: lời nói, lời phát biểu ( là động từ phổ biến nhất để diễn đạt hành động NÓI, mang nghĩa “nói ra” hoặc “nói rằng”. “Say” chú trọng, nhấn mạnh việc thể hiện nội dung lời nói.)

EX:

  • I won’t say anything to anyone. → Tôi sẽ không nói gì với bất kỳ ai
  • Anna said (that) she had a flu. → Anna nói rằng cô ấy bị cúm.

Vậy là qua bài viết trên bạn đã biết được nói tiếng anh là gì? và cách sử dụng các từ nói trong tiếng anh rồi nhỉ. Hy vong sẽ giúp ích cho bạn có được thêm kiến thức mới cho việc học tập và làm việc.

Bài viết liên quan