Hiện này, có nhiều người đã mua bán nhà đất bằng cách lập vi bằng mà không thực hiện các thủ tục công chứng. Vậy vi bằng là gì? Có nên mua đất bằng vi bằng? Bài viết sau đây Hãng Luật Quốc tế Thành Công sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến vi bằng để mọi người hiểu rõ.

Vi bằng là gì? Dịch vụ lập vi bằng chuyên nghiệp Luật Thành Công

Vi bằng là gì?

Vi bằng là gì? Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập để ghi nhận lại các sự kiện, hành vi có thật mà họ chứng kiến khi được cá nhân, tổ chức yêu cầu. Vi bằng thường được dùng để làm chứng cứ trong xét xử hoặc trong các quan hệ pháp lý khác.

Trường hợp không được lập vi bằng

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì các trường hợp sau không được phép lập vi bằng:

 • Các sự việc liên quan đến quyền và lợi ích của bản thân, vợ chồng, con đẻ, con nuôi, cha mẹ nuôi, cha mẹ đẻ, ông bà ngoại, ông bà nội, bác, chú, cậu, cô, dì, anh chị em ruột của Thừa phát lại hoặc của vợ/chồng Thừa phát lại…

 • Trường hợp vi phạm các quy định về an ninh, quốc phòng như: Làm lộ bí mật của Nhà nước; phát tán các tin tức, tài liệu hoặc vật phẩm bí mật của Nhà nước…

 • Vi phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, gia đình hoặc trái đạo đức xã hội.

 • Hành vi xác nhận, ký tên trong hợp đồng mà theo quy định là phải công chứng, chứng thực; xác nhận tính chính xác, hợp pháp và không trái đạo đức xã hội của bản dịch; xác nhận chữ ký, bản sao đúng với bản chính.

 • Ghi nhận các sự kiện, hành vi để chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đất đai, tài sản mà không có giấy tờ chứng minh.

 • Ghi nhận những sự kiện, hành vi để thực hiện các giao dịch trái luật.

 • Ghi nhận những sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan… trong quân đội, công an khi đang thi hành công vụ.

 • Ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại không trực tiếp chứng kiến.

 • Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Có nên mua đất bằng vi bằng?

Từ định nghĩa vi bằng là gì, về giá trị của vi bằng ta có thể thấy vi bằng không phải là văn bản công chứng và không có giá trị pháp lý như văn bản công chứng, chứng thực.

Mà theo quy định tại Điều 167 Luật Đất đai 2013, thì các loại hợp đồng liên quan đến mua bán nhà, đất đều phải thực hiện công chứng, chứng thực ngoại trừ một trong hai bên là tổ chức có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, khi tiến hành sang tên Sổ đỏ, thành phần hồ sơ theo Thông tư 33 năm 2017 phải gồm bản gốc Sổ đỏ, hợp đồng chuyển nhượng đã được công chứng hoặc chứng thực (nếu thuộc trường hợp phải công chứng, chứng thực), đơn đăng ký biến động…

Như vậy, khi mua bán đất thì phải có hợp đồng công chứng hoặc chứng thực mà không được sử dụng vi bằng của Thừa phát lại. Do đó, khi tiến hành mua bán đất bằng vi bằng sẽ tồn tại rất nhiều rủi ro.

Vi bằng là gì? Dịch vụ lập vi bằng chuyên nghiệp Luật Thành Công

Thủ tục lập vi bằng?

Vi bằng phải do Thừa phát lại thực hiện. Theo quy định pháp luật thì Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại thực hiện lập vi bằng, nhưng Thừa phát lại sẽ phải chịu trách nhiệm về vi bằng do mình thực hiện;

Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại đã trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan và trung thực;

Trong trường hợp cần thiết thì Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến về việc lập vi bằng;

Vi bằng phải được lập thành 03 bản chính: 01 bản giao người yêu cầu; 01 bản gửi đến Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đang thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày vi bằng được lập; 01 bản sẽ lưu trữ tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định pháp luật về chế độ lưu trữ đối với văn bản công chứng;

Trong thời hạn không vượt quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được vi bằng, Sở Tư pháp phải thực hiện vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát lại. Sở Tư pháp có quyền từ chối đăng ký nếu phát hiện việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền hoặc không thuộc phạm vi lập vi bằng theo quy định; vi bằng không được gửi đúng thời hạn đăng ký theo quy định. Việc từ chối phải thông báo ngay bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng nêu rõ lý do từ chối đăng ký.

Vi bằng được coi là hợp lệ khi đã được đăng ký tại Sở Tư pháp.

Mẫu vi bằng mua bán nhà?

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI

…………………………………..
Địa chỉ ………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./BB-TPL

……………, ngày …. tháng ….  Năm……

VI BẰNG

Vào hồi ……….. giờ …………. ngày …….. tháng …… năm …….., tại ……..           ………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): ………………………………………………………….. , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): ……………………………………………………. , chức vụ: Thư ký nghiệp vụ

………………………………………………………………………………………………………….

Với sự tham gia của: (nếu có)

Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: (người yêu cầu lập vi bằng) ………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số CMTND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi cơ quan: ………

………………………………………………………………………………………………………….

Với sự chứng kiến của: (nếu có)

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số CMTND/Hộ chiếu: ………….. cấp ngày: ………………. bởi cơ quan: …..

………………………………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi sau đây:

(nêu tên của sự kiện, hành vi lập vi bằng)

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung của sự kiện, hành vi lập vi bằng:

(mô tả trung thực, khách quan nội dung sự kiện, hành vi xảy ra)

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Thừa phát lại cam kết ghi nhận trung thực, khách quan sự kiện, hành vi nêu trên trong Vi bằng này.

Kèm theo Vi bằng này là các tài liệu, văn bản, giấy tờ sau: (nếu có)

1) ………………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Vi bằng này được đăng ký tại Sở Tư pháp …………………………………………………………………. và có giá trị chứng cứ.

Vi bằng được lập thành …. bản, có giá trị như nhau; lập xong vào hồi …………. giờ………… cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí ký tên.

THƯ KÝ NGHIỆP VỤ(Ký, ghi rõ họ tên)

THỪA PHÁT LẠI(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(nếu có)(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI YÊU CẦU LẬP VI BẰNG
(nếu có)(Ký, ghi rõ họ tên)

Dịch vụ lập vi bằng chuyên nghiệp uy tín hiện nay tại Hãng Luật Quốc Tế Thành Công

Tạo nên và gìn giữ sự khác biệt tích cực là văn hóa của Hãng Luật Quốc Tế Thành Công. Khi đăng ký dịch vụ lập vi bằng tại Hãng Luật Quốc Tế Thành Công, ngoài những tiêu chuẩn chung là sự chuyên nghiệp, chúng tôi còn có những sự khác biệt tạo nên uy tín của công ty và mang đến cho Quý khách hàng một sự trải nghiệm dịch vụ chất lượng, cụ thể:

 • Tính trách nhiệm cao trong thực hiện công việc;

 • Tận tâm chăm sóc khách hàng;

 • Chia sẻ những khó khăn với khách hàng;

 • Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và nhận được sự tin tưởng từ khách hàng.

Đến với dịch vụ lập vi bằng tại Hãng Luật Quốc Tế Thành Công chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tận tâm để giải quyết nhanh chóng nhất yêu cầu của quý khách.

CÔNG TY HÃNG LUẬT QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

 • Luật sư tư vấn: Chủ tịch HĐTV Hồ Đặng Lâu – Ths.Lê Bá Thành
 • Website: https://luatthanhcong.com/
 • Trụ sở: Tầng trệt Số, 29/31 Lê Đức Thọ, Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh 1: Số 004A-004B đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh 2: Số 1429 Đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0963 766 477 – 0931 060 668
 • EMAIL: congtyluatthanhcong@gmail.com
Bài viết liên quan